ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ          
Όρια Ταχύτητας [Περιγραφή] Αυτοκινητόδρομοι Οδοί Ταχείας Κυκλοφορίας Άλλο Οδικό Δίκτυο    
Επιβατηγά 130 km/h 110 km/h 90 km/h    
Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουλκούμενο 100 km/h 90 km/h 80 km/h    
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο 90 km/h 80 km/h 80 km/h    
Λεωφορεία 100 km/h 90 km/h 80 km/h    
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 km/h 80 km/h 80 km/h    
Αρθρωτά λεωφορεία 70 km/h 70 km/h 70 km/h    
Διώροφα λεωφορεία 80 km/h 80 km/h 70 km/h    
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 km/h 80 km/h 60 km/h    
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. 100 km/h 90 km/h 80 km/h    
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο 85 km/h 85 km/h 80 km/h    
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. με ρυμουλκούμενο 80 km/h 80 km/h 70 km/h    
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3500 χλγ. 85 km/h 80 km/h 80 km/h    
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 km/h 70 km/h 70 km/h    
Συνδυασμός φορτηγών. 80 km/h 70 km/h 70 km/h    
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε. 130 km/h 110 km/h 90 km/h    
Μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.ε 80 km/h 80 km/h 70 km/h    
Μοτοσικλέτες με καλάθι 70 km/h 70 km/h 60 km/h    
 

PETROSM.GR

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ